Vakuumsko pakiranje jamči ohranitev kave od vplivov kisika, vlage in drugih dejavnikov iz okolja.

Veliko število živilskih izdelkov je potrebno ohraniti od vplivov kisika med skladiščenjem, kar lahko izpeljemo na nekaj načinov. Eden izmed načinov je tudi odstranjevanje kisika iz embalaže – kar je vakuumsko pakiranje.

Naš izdelek Kava pakiramo na linijah z izjemno veliko hitrostjo, ter se zaradi ohranitve od vplivov kisika pakiranje opravlja pod vakuumom. S takšnim načinom pakiranja je zajamčena najboljša ohranitevb kakovosti izdelka.

V Francku dominirajo izdelki, pakirani v embalaži iz večplasnih polimerjev in kombiniranih materialov. Namreč, s kombinacijo različnih monomaterialov dobimo laminate z zaželenimi lastnostmi za ohranitev določenih izdelkov. Pri pogojih uprabe embalažnega materiala za pakiranje pod vakuumom, embalažni material, s tem pa tudi izbrani barierni plastomer, morata biti čim manj prepustna za zrak, kisik, dušik in ogljikov dioksid. Izbor folij v Francku temljimo na principu izbire materialov na način, da negativne lastnosti ene folije nadomestimo s pozitivnimi lastnostmi druge folije. Franck s svojo kombinacijo šestplastnega najbolje izbranega embalažnega materiala in vakuumskim pakiranjem ustreza vsem bistvenim zahtevam za ohranitev izdelka. Z njim je zajamčena neprepustnost za pline, vodno paro, vlago, elektromagnetska sevanja (svetloba in UV) in kisik, ter ohranitev aromatskih lastnosti, okusa, vonja, barve in nutritivne vrednosti izdelka ter je podaljšan tudi rok trajnosti le-tega.

Ravno tako smo posvetili pozornost materialom, ki jih lahko uporabljamo neposredno za pakiranje izdelkov, saj pazljivo upoštevamo postopke izdelave in dodatke, ki so v rabi pri izdelavi polimernih materialov, s ciljem izdelave zdrastveno brezhibnih materialov in embalaže. Moramo poudariti, da ni interakcije materiala z vpakirano vsebino.

Zahvaljujoč razvoju zavesti o potrebi ohranitve okolja in evoluciji razumevanja možnega vpliva embalaže na onesnažitev okolja, polimerna ambalaža se s pozicije najbolj nesprejemljive znašla v poziciji ekološko najbiolj sprejemljive. Franck tudi upošteva dejstva o vseobsežnem spremljanj vpliva embalaže na okolje v celotnem življenjskem ciklusu embalaže, z začetkom v fazi uporabe surovin do njene preskrbe.