Politika zasebnosti

1. UVODNE DOLOČBE

Z obiskom in uporabo spletnih strani Franck.eu uporabnik potrjuje, da je prebral in razumel Pogoje zasebnosti podatkov ter da se z njimi in načini uporabe Franckovih spletnih strani strinja. V kolikor se uporabnik z navedenim ne strinja, se je dolžan vzdržati uporabe in zapustiti spletne strani Franck.eu.

2. SPREMEMBE V ZASEBNOSTI PODATKOV

Franck ima pravico spremeniti Izjavo o zasebnosti podatkov kadarkoli, tako da objavi spremenjen tekst Izjave o zasebnosti podatkov na spletnih straneh Franck.eu. Spremembe Izjave o zasebnosti podatkov začnejo veljati takoj po objavi na spletni strani. Kakršnakoli uporaba teh spletnih strani s strani končnega uporabnika po obvestilu o omenjenih spremembah, bo razumljena kot strinjanje s spremembami. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno ponovno prebral Izjavo o zasebnosti podatkov, da se bo lahko pravočasno seznanil z morebitnimi spremembami. Če uporabnik uporablja spletne strani po spremembi Izjave o zasebnosti podatkov, se predvideva, da je seznanjen s spremembami, da jih razume in v celoti sprejema. Izključujemo odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom, registriranim uporabnikom ali drugim osebam povezanih z omenjenimi spremembami.

3. VRSTE ZBRANIH PODATKOV IN UPORABA ZBRANIH PODATKOV

Franck zbira osebne podatke, ki identificirajo uporabnike spletnih strani. Kadar se uporabnik vključi v določene aktivnosti na spletnih straneh Franck.eu, kot je prijava na newsletter, sodelovanje v nagradnih igrah v organizaciji Franck.eu, izpolnjevanje anket, objava komentarjev, pošiljanje povratnih informacij Francku, iskanje informacij o Franckovih izdelkih, prijava na oglas za delovno mesto, lahko Franck od uporabnika zahteva določene osebne podatke. Uporabniku se ni potrebno vključiti v navedene aktivnosti. V kolikor se uporabnik odloči vključiti, je Franck dolžan zahtevati sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov (vključno s poštno številko), e-mail naslov, telefonsko številko, datum rojstva in sliko.

Franck je pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov uporabnika, da bi lahko ponudil izdelke in storitve, organiziral nagradne igre, nadaljnje delovanje spletnih strani, izboljšal oglasna in promocijska prizadevanja, analiziral uporabo spletnih strani, izboljšal ponudbo Franckovih izdelkov in storitev ter vas povprašal o vaših izkušnjah z ostalimi stranmi. V kolikor uporabljate spletne strani Franck.eu za pošiljanje podatkov ali izdelkov drugim osebam, lahko Franck shrani osebne podatke uporabnika in prejemnika. Franck je pooblaščen, da lahko uporablja uporabnikove osebne podatke za reševanje problemov, izvajanje administrativnih nalog, vzpostavljanje kontakta, ujemanje s pogodbo, vključno s Pogoji uporabe in Izjave o zasebnosti podatkov na Franckovih spletnih straneh, ujemanje z veljavno zakonodajo ter sodelovanje z organi pregona.

Franck je pooblaščen za zbiranje podatkov, ki ne identificirajo specifičnega končnega uporabnika, vključno s spletnimi URL (Uniform Resource Locator) stranmi, ki jih je uporabnik obiskal preden je odprl spletno stran Franck.eu, URL spletnimi stranmi, ki jih je uporabnik obiskal, ko je zapustil Franckovo spletno stran, brskalnikom, ki ga uporabnik uporablja ter uporabnikov IP-naslov (Internet Protocol Adress). Pooblaščeni ponudniki storitev in oglaševalci lahko avtomatsko zbirajo te podatke pri obisku Franckove spletne strani ali preko »piškotkov« in drugih orodij. Franck uporablja omenjene podatke izključno za reševanje problemov, pri administriranju spletne strani, analizo trendov, zbiranje demografskih podatkov, analizo skladnosti s pozitivnimi predpisi in sodelovanje s službami za izvajanje zakonodaje.

Glede na vrsto aktivnosti so nekateri podatki označeni kot obvezni, drugi kot prostovoljni. V kolikor uporabnik ne poda obveznih podatkov za določeno aktivnost, ki te podatke zahteva, mu ne bo dovoljeno sodelovanje v takšni aktivnosti. Franck ne bo zbiral sledečih osebnih podatkov na svojih spletnih straneh: ime in priimek, naslov, telefonska številka ali uporabnikov e-mail naslov, razen če se uporabnik prostovoljno prijavi in registrira pri Francku ali to stori v anketi, glede na soglasje in/če to dopušča veljavna zakonodaja in predpisi za zaščito osebnih podatkov.

4. OBJAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV

Franck ne bo delil identifikacijskih osebnih podatkov z drugimi stranmi, lahko pa deli uporabnikove podatke s povezanimi podjetji.

Franck ponuja določene storitve in izdelke preko drugih strani. Drugi ponudniki storitev izvajajo v Franckovem imenu in za njegove potrebe določene aktivnosti kot so pošiljanje in distribucija Franckovih administrativnih in promocijskih sporočil preko e-maila. Franck lahko deli uporabnikove osebne podatke s takimi ponudniki storitev za izpolnjevanje naročil, dostavo paketov, pošiljanje pošte in elektronske pošte, administracijo nagradnih iger, odstranitev podvojenih podatkov pri popisu strank, analizo podatkov, nudenje oglaševalskih storitev, zagotavljanje rezultatov iskanja in povezav, povezanih s plačevanjem s kreditnimi karticami, upravljanje spletnih strani, reševanje problemov in nudenje uporabniških storitev.

Franck je pooblaščen, da odkrije podatke o uporabniku za namen zaščite Franck.eu in zaščito drugih. Franck je pooblaščen, da odkrije uporabnikove identifikacijske osebne podatke, kadar se upravičeno pričakuje, da bo njihovo odkrivanje pomagalo pri izvajanju zakona ali je nujno kot posledica sodnega naloga, kar bo zagovotilo skladnost s to Izjavo o zasebnosti podatkov, Pogoji o uporabi naših spletnih strani ali drugimi dogovori, zaščiti politike lastništva ali varnosti teh spletnih strani, njihovih uporabnikov ali drugih oseb.

V kolikor uporabnik ne želi, da se njegovi podatki uporabljajo za podporo odnosov s kupci (posebno za direktni marketing ali raziskovanje trga), bo Franck spoštoval uporabnikovo izbiro. Osebnih identifikacijskih podatkov Franck ne prodaja, niti ne plasira na trg drugim osebam, razen Francku pridruženim podjetjem.

5. POSODABLJANJE IN POPRAVLJANJE PODATKOV

Uporabnik je pooblaščen, da lahko spremeni katerikoli osebni podatek, tako da pošlje elektronsko sporočilo, v katerem je uporabnik dolžan navesti ime in priimek, naslov in e-mail naslov, ter katere podatke želi dopolniti.

6. IZBIRA UPORABNIKA V ZVEZI Z ZBIRANJEM IN UPORABO PODATKOV

Uporabnik ima možnost zahtevati promocijska sporočila poslana po elektronski pošti, ki oglašujejo izdelke Franck.eu, vključno z eksluzivnimi prodajnimi in drugimi ponudbami in/ali izdelki in storitvami povezanih podjetij. Če uporabnik ne želi prejemati promocijskih sporočil po elektronski pošti, lahko kadarkoli po prijavi na newsletter izbere možnost odjave od prejemanja promocijskih sporočil po elektronski pošti. Pri kontaktiranju mora uporabnik navesti ime in priimek, naslov in e-mail naslov, ter katero vrsto promocijskih sporočil po elektronski pošti ne želi več prejemati.

7. ZAŠČITA PODATKOV

Franck razvija tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred slučajnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo ali spremembo ter pred nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da niti eden prenos podatkov preko spleta ali kateregakoli brezžičnega omrežja ne more biti 100 % varen. Čeprav Franck izvaja komercialno razumne varnostne ukrepe za zaščito podatkov, ne more jamčiti zaščite kateregakoli podatka, ki bi bil prenesen na našo spletno stran ali z nje in ni odgovoren za delovanje katerekoli druge strani, ki bi takšne podatke prejela.

8. SLEDENJE PODATKOM

Franck je pooblaščen, da shranjuje na vašem računalniku »piškotke«, ki vsebujejo podatke o uporabniku, ki se uporabljajo za prihranek časa uporabnika, v času, ko uporablja spletne strani Franck.eu ter za sledenje in usmerjanje uporabnikovih interesov, s ciljem ponuditi storitve, ki so prilagojene vsakemu uporabniku. »Piškotki« prav tako zbirajo neosebne uporabnikove podatke. Franck uporablja storitve drugih oglaševalskih agencij za prikazovanje oglasov na Franckovi spletni strani. Kot del njihovih storitev lahko druge agencije namestijo ločene »piškotke« na vaš računalnik, do katerih Franck nima dostopa ali kontrole. Uporabnik si lahko uredi v nastavitvah brskalnika, da zavrne »piškotke« in v tem primeru se lahko zgodi, da mogoče del Franckovih spletnih strani ne bo deloval pravilno. Franck lahko uporablja tudi druge standardne tehnologije za sledenje uporabe spletnih strani in promocijskih aktivnosti in lahko dovoli drugim agencijam uporabo te metode v imenu Franck.eu.

9. ZAUPNOST PODATKOV DRUGIH SPLETNIH STRANI

Ta Izjava o zasebnosti podatkov se navezuje izključno na uporabo in objavljanje podatkov, ki jih Franck pridobiva od uporabnikov. Ostale spletne strani, do katerih se lahko dostopa preko Franckovih spletnih strani, imajo svoje izjave o zasebnosti in zbiranju podatkov ter načine njihove uporabe in objave na njih. Franck ne odgovarja za načine in pogoje delovanja drugih strani.

10. MLADOLETNIKI

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v promocijskih aktivnostih le in izključno s soglasjem staršev ali skrbnikov. Franck ne bo zavedno zbiral ali shranjeval podatkov – osebnih podatkov otrok mlajših od 14 let in ne bo vztrajal, da pridobijo soglasje staršev, če tako zahteva veljavna zakonodaja. Osebne podatke otrok bo Franck uporabljal ali objavljal le, če bo to dopuščala zakonodaja, s soglasjem staršev v skladu z lokalnimi zakoni ali predpisi.

11. UPORABA IZJAVE

Ta izjava se uporablja od objave do preklica podjetja Franck d.d.