Ochrana súkromia

1. Úvodné ustanovenia

Franck d.d. spracúva a chráni osobné údaje používateľov svojich služieb a návštevníkov stránok www.franck.eu a microsite stránok: www.jubilarna.franck.eu, www.bianka.franck.eu, www.capsules.franck.eu v súlade s príslušnými predpismi, ktorými sa riadi ochrana osobných údajov.

V ďalšom texte môžete nájsť informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi získanými od používateľov internetovej stránky, zákazníkov, účastníkov výherných súťaží, verejných súťaží a podobných aktivít, ktorá obdržíme prostredníctvom tejto internetovej stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

2. Prihlásenie sa na našu internetovú stránku
Užívateľ ná možnosť zaregistrovať sa na internetovej stránke spracovateľa zadaním požadovaných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré užívateľ postupuje spracovateľovi, stanovuje príslušný vstupný formulár na registráciu. Osobné údaje zadávané užívateľom sú: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a pohlavie, pričom sa tieto zhromažďujú výhradne na interné použitie spracovateľa a vlastné potreby.  

Spracovateľ môže požiadať o prepožičanie poskytnutých údajov jednému alebo viacerým subdodávateľom, ktorí tiež využívajú osobné údaje pre interné účely patriace rovnako tak do pôsobnosti spracovateľa.
Franck je oprávnený používať osobné informácie užívateľa pri ponúkaní výrobkov a služieb, organizovaní súťaží o ceny a verejných súťaží, zlepšovaní fungovania internetových stránok, zvyšovaní efektivity svojich reklamných kampaní a inzercie, analyzovaní používania svojich internetových stránok, rozširovaní ponuky výrobkov značky Franck a prieskumoch vašich skúseností s tretími stranami. 

Newsletter

Prístup na internetové stránky Franck d.d. je voľný a nevyžaduje registráciu. Ak si želáte prijímať informačné materiály o novinkách v našej ponuke, nových oznamoch na internetových stránkach, výherných a verejných súťažiach, môžete sa jednoducho prihlásiť prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a internetového formulára s náležitou registráciou.   E-mailové potvrdenie o prihlásení sa respondenta na odber newsletteru bude poslané na mailovú adresu registrovanú respondentom pred prvým poslaním newsletteru, a to z právnych dôvodov až po vykonaní dvojitej autentifikácie. Toto potvrdenie prostredníctvom e-mailu sa používa ako dôkaz, že majiteľ e-mailovej schránky súhlasí s prijímaním newsletteru.

Osobné údaje získané pri prihlasovaní sa na newsletter budú použité výhradne na odoberanie nášho newsletteru.

Na riadenie prihlášok a doručovania newsletteru používa Franck platformu Webpower Adria d.o.o. a služby agentúry 404 d.o.o., Radnička cesta 37a, 10 000 Záhreb, ktorá je na základe zmluvy s Franckom spracovateľom postupujúcim výhradne podľa našich pokynov a v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu údajov.

Od prijímania newsletteru môžete kedykoľvek odstúpiť tak, že si zvolíte ponúknutú opciu zrušenia súhlasu na prijímanie newsletteru, priamo alebo prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy určenej na otázky súkromia a ochrany osobných údajov: gdpr@franck.eu.

Reklamné výherné súťaže a verejné súťaže o ceny

Občasne poriadame výherné súťaže a verejné súťaže o ceny. Osobné údaje, ktoré prostredníctvom nich získavame, spracúvame výhradne za účelom realizácie súťaží (napr. zverejnenie mien víťazov kvôli ich kontaktrovaniu, doručenie cien a pod.). Pre účasť na výhernej súťaži alebo verejnej súťaži o ceny je potrebné vaše meno, priezvisko, e-mail, kontaktné telefónne číslo a adresa pre doručenie výhry. Podľa potreby môžemo požiadať aj o dodatočné informácie, ktoré budú definované pravidlami výhernej súťaže alebo verejnej súťaže o ceny (napr. číslo účtu).

Zhromaždené údaje budú vymazané do 12 mesiacov od vyhlásenia výhercov. Ak ste na prihlasovacom formulári výhernej súťaže alebo verejnej súťaže o ceny súhlasili s prijímaním newsletteru, môžete od neho kedykoľvek odstúpiť tak, že si zvolíte ponúknutú opciu zrušenia súhlasu na prijímanie newsletteru, priamo alebo prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy určenej na otázky súkromia a ochrany osobných údajov gdpr@franck.eu.

Otázky a reklamácie
 

Internetové stránky Franck d.d. obsahujú formy a informácie umožňujúce rýchly elektronický  kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu prostredníctvom nášho bezplatného telefónneho čísla 0800 33 44 33, každodenne od 08:00 do 00:00, ako aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@franck.eu.

Za priamu komunikáciu a poskytovanie informácií je zodpovedné naše partnerské zákaznícke centrum Margon Media d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 60, 10 000 Záhreb, ktoré je na základe zmluvy s Franckom spracovateľom postupujúcim výhradne podľa našich pokynov a v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu údajov.

Ak užívateľ kontaktuje objednávateľa alebo spracovateľa prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré zadal, sa automaticky ukladajú alebo spracúvajú výhradne za účelom poskytovania požadovaných informácií.

Osobné údaje potrebné na riešenie reklamácií výrobkov sa ukladajú na 12 mesiacov odo dňa prijatia v súlade s predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľa.  

Otvorené žiadosti o zamestnanie

Údaje, ktoré nám pošlete v rámci otvorených žiadostí o zamestnanie sa spracúvajú výhradne na účely výberového konania a ukladajú po dobu 12 mesiacov.

3. Práva užívateľa

Užívateľ môže v každom okamihu požiadať o informáciu ohľadom svojich osobných údajov a môže požiadať o uplatnenie svojich nasledovných práv:

4. Kontakt pre ochranu osobných údajov
 

Kontakt na vedúceho spracovania pre otázky súkromia a ochrany údajov a opravy a vymazanie osobných údajov je: gdpr@franck.eu.

V súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, musí byť každá žiadosť/otázka zodpovedaná v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia. 

5. Sledovanie údajov – Cookies a webová analytika

Franck je oprávnený ukladať na Vašom počítači súbory cookies obsahujúce informácie o užívateľovi, používané kvôli úspore času užívateľa počas návštevy internetových stránok spoločnosti Franck a kvôli sledovaniu a usmerňovaniu záujmov užívateľa s cieľom poskytovania služieb prispôsobených každému užívateľovi.

Mnohé cookies obsahujú takzvané ID cookies. ID cookies sú jedinečným identifikátorom cookies. Skladajú sa z radu znakov, prostredníctvom ktorých sa môžu internetové stránky a servery môžu spojiť s určitým internetovým prehliadačom, v ktorom sú cookies uložené.

Používaním cookies môže Franck d.d. používateľom interenetových stránok poskytnúť user-friendly užívateľské prostredie, ktoré by bez použitia cookies nebolo možné. Keď užívateľ vstupuje na internetovú stránku, cookies sa ukladajú do počítačového systému užívateľa.

Užívateľ môže kedykoľvek zamedziť používaniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky zodpovedajúcim nastavením internetového prehliadača, ktorý používa, a môže tiež ukladanie súborov cookies zakázať natrvalo. Môže aj kedykoľvek vymazať už uložené cookies taktiež pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Ak užívateľ deaktivuje ukladanie cookies v používanom interenetovom prehliadači, možno nebude môcť neobmedzene využívať všetky funkcie na našej internetovej stránke.

Kategorizácia cookies:

 Názov cookies  Dĺžka trvania cookies  Účel Viac informácií  Doména -  web/micrositea   Klasifikácia
 _ga  2 roky Používané Google Analytics na rozlišovanie používateľov. Google Analytics Cookie Usage  .franck.eu; .jubilarna.franck.eu Štatistika
 _gat_UA-56115183-11  2 minúty Používané Google Analytics na reguláciu stopy žiadostí. Google Analytics Cookie Usage  .franck.eu Štatistika
 _gat_UA-56115183-1  1 minúta Používané Google Analytics na reguláciu stopy žiadostí. Google Analytics Cookie Usage  .franck.eu Štatistika
 _gat_UA-56115183-12  2 minúty Používané Google Analytics na reguláciu stopy žiadostí. Google Analytics Cookie Usage  .franck.eu Štatistika
 _gat_UA-56115183-13  2 minúty Používané Google Analytics na reguláciu stopy žiadostí. Google Analytics Cookie Usage  .franck.eu Štatistika
_dc_gtm_UA-46339619-6 xx xx xx .jubilarna.franck.eu xx

 _gid

 24 hodiny Používa sa na identifikáciu  Google Analytics Cookie Usage  .franck.eu; .jubilarna.franck.eu Štatistika
 cookies_accepted  xx xx  xx  www.franck.eu xx
 csrftoken  xx xx  xx bianka.franck.eu;
capsules.franck.eu
Povinné cookies 
 sessionid  xx xx  xx  bianka.franck.eu Povinné cookies
 APISID, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID, SID, SSID  2 roky Používajú sa na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a spôsobe sledovania videomateriálov na YouTube Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkčné cookies
 CONSENT 20 rokov a 1 mesiac Používajú sa na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a spôsobe sledovania videomateriálov na YouTube Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkčné cookies
 NID  6 mesiacov Používajú sa na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a spôsobe sledovania videomateriálov na YouTube Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkčné cookies
 PREF, VISITOR_INFO1_LIVE  8 mesiacov Používajú sa na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a spôsobe sledovania videomateriálov na YouTube Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkčné cookies
 SIDCC  3 mesiace Používajú sa na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a spôsobe sledovania videomateriálov na YouTube Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkčné cookies 
 YSC Do konca návštevy stránky Používajú sa na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a spôsobe sledovania videomateriálov na YouTube Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkčné cookies 
Google Double Click (npr. DSID, NID, ANID, IDE) 6-13 mesiacov Tieto súbory cookies sa používajú na zobrazovanie relevantných reklám.
Slúžia na zabránenie opätovného zobrazovania tej istej reklamy a na
zabezpečenie správneho zobrazovania reklám na základe vašich
preferencií.
Google Privacy policy franck.eu Cookies na reklamu

V závislosti od nastavení používateľa, môžu služby Google prostredníctvom služby YouTube používať aj iné súbory cookies, ako napríklad súbor cookies VISITOR_INF01_LIVE na reklamu.

Franck d.d. používa cookies za účelom sledovania štatistiky návštevnosti internetovej stránky pre získavanie nevyhnutných informácií o úspešnosti interenetovej stránky, pričom využíva aj služby tretích strán Google ako vykonávateľa úprav, pod názvom Google Analytics. Franck d.d. využíva aj cookies  za účelom inzercie výrobkov Franck d.d., a to na samotnej internetovej stránke, na zobrazovaných sieťach a tretích stránkach (vrátane Google služby Google Double Click i Google AdWords, Google Ad services, Google Tag Manager), ktoré v spolupráci s Franck d.d. zverejňujú inzeráty Franck d.d. na interenetových stránkach na celom internete.

Údaje spracúvané na uvedené účely zahŕňajú IP adresu, typ prehliadača, nastavený jazyk, čas požiadavky, identifikátor súboru cookies. V praxi spoločnosti Google sa údaje o IP adrese vymazávajú po 9 mesiacoch a údaje o súboroch cookies po 18 mesiacoch.

Zvlášť zdôrazňujeme, že sa Google Analytics môže pre inzerovanie na zobrazovaných sieťach vypnúť a prispôsobiť inzerciu prostredníctvom siete Google pomocou nástroja Úpravy nastavenia inzerátu (http://www.google.com/settings/ads).

Franck je oprávnený zhromažďovať informácie, ktoré neidentifikujú špecifického koncového užívateľa, vrátane internetovej URL (Uniform Resource Locator) stránky, ktorú Užívateľ navštívil pred navštívením internetovej stránky Franck.eu, URL internetovej stránky, ktorú Užívateľ navštívil po navštívení internetovej stránky Franck.eu, druhu prehliadača, ktorý Užívateľ používa a anonymizovanú IP adresu používateľa IP-adresy (Internet Protocol Adress). Oprávnení poskytovatelia služieb a inzerenti môžu získať tieto informácie automaticky pri navštívení internetovej stránky spoločnosti Franck, resp. prostredníctvom súborov cookies a ďalších nástrojov. Franck používa tieto údaje výhradne pri riešení problémov, administrovaní internetovej stránky, analýzach trendov, zhromažďovaní demografickýh údajov, analýze zhody s platnými predpismi a spolupráci s úradmi zodpovednými za dodržiavanie zákonov.

Osobné údaje sa prenášajú mimo EÚ na základe štandardných zmluvných doložiek o prenose osobných údajov do tretích krajín schválených Európskou komisiou.