Molimo vas, unesite ispravnu e-mail adresu.

Vaša prijava je zaprimljena! Na Vašu email adresu je poslan verifikacijski link te Vas molimo da ga potvrdite.

Zodpovednosť

Sme si vedomí úlohy a zodpovednosti, ktorú so sebou prináša štatút jednej z vedúcich chorvátskych potravinárskych spoločností, pričom sa pri podnikaní držíme princípov udržateľnosti a zodpovednosti.
Správa o udržateľnosti pre roky 2020 – 2021 – udržateľnosť v pohári
Správa o udržateľnosti pre rok 2019

Verejné dobro

Naším cieľom je starať sa o viac, než len o dlhodobú stabilitu našej pozície na trhu. Chceme prispieť k zvyšovaniu blahobytu celej našej spoločnosti.

01

Zamestnanci

Zamestanci Francku tvoria jeden veľký tím, ktorý každodenne spolupracuje a profesionálne sa rozvíja spolu so spoločnosťou, reprezentujúc Franck v rámci celej našej spoločnosti, ktorej sme súčasťou.

Zamestanci Francku

Marin Perak, Dražen Ćuk

02

Spoločenstvo

Rozvoj spoločenstva, v ktorom sa snaží Franck pozitívne pôsobiť, podporujeme účasťou na množstve sponzorských, kultúrnych, vzdelávacích, charitatívnych a ďalších, občiansky zodpovedných projektoch.

03

Dodávatelia

Jedným z najdôležitejších segmentov nášho Spoločensky zodpovedného správania sa je starostlivosť o kvalitu surovín a udržateľnosť celkového reťazca obstarávania a výroby.

04

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia je dôležitou súčasťou pôsobenia spoločnosti Franck, na ktorej nepretržite pracujeme, aby sme čím účinnejšie postupovali na všetkých úrovniach tvoriacich túto oblasť ochrany.

05

Spotrebitelia

Veľkú pozornosť venujeme rozvíjaniu vzťahu so spotrebiteľmi a sledovaniu zmien ich požiadaviek a očakávaní, ako aj zabezpečovaniu takých podmienok, aby naše výrobky boli vždy v súlade s najvyššími svetovými štandardmi v potravinárskom priemysle.

O nás Kariéra