Pravila privatnosti

1. Uvodne odredbe

Franck d.o.o., kao voditelj obrade, obrađuje i štiti osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.franck.eu, www.shop.franck.eu i povezanih mikrostanica u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka. 

U nastavku možete naći informacije o načinu postupanja s osobnim podacima prikupljenim od korisnika internetske stranice i internetske trgovine, potrošača, kandidata za posao, poslovnih suradnika, sudionika u nagradnim igrama, natječajima i sličnim aktivnostima, a koje prikupljamo putem ove internetske stranice ili na bilo koji drugi način.

Franck je imenovao službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti u slučaju pitanja u vezi s ovim Pravilima privatnosti na e-mail adresu gdpr@franck.eu.

2. Newsletter

Pristup našim internetskim stranicama je slobodan i ne zahtijeva registraciju. Ako želite primati newslettere o našim ponudama, novim sadržajima na internetskim stranicama, nagradnim igrama i natječajima možete odabrati jednostavnu prijavu vaše e-mail adrese putem obrasca uz potrebnu registraciju. E-mail potvrda o prijavi ispitanika na newsletter bit će poslana na e-mail adresu registriranu od strane ispitanika prije prvog slanja newslettera radi postupka dvostruke autentifikacije. Ova potvrda se koristi za dokazivanje je li vlasnik e-maila, kao ispitanik, suglasan s primanjem newslettera. Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koristit će se isključivo za slanje našeg newslettera.

Ako želite primati personaliziran sadržaj na vašu e-mail adresu može dati vaše osobne podatke, odnosno dati privolu za prilagodbu sadržaja newslettera prema vašim interesima, dobnoj skupini i spolu. U tu svrhu potrebno je dati osobne podatke: ime, prezime, datum rođenja, spol i interesi.

Za upravljanje prijavama i isporukama newslettera, Franck koristi platformu Webpower Adria d.o.o. i usluge agencije 404 d.o.o., Radnička cesta 37a, 10 000 Zagreb, koja je sukladno ugovoru s Franck-om izvršitelj obrade te postupa isključivo po našem nalogu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka. Sustav Webpower bilježi otvaranja newslettera te klikove na linkove kako bi se ponudili statistički podaci koji sadržaj je primateljima newslettera zanimljiv.

U svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenom newsletteru ili se javite na kontakt za pitanja privatnosti i zaštite osobnih podataka gdpr@franck.eu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja. Primanje newslettera je dobrovoljno te ispitanik ne snosi bilo kakve negativne posljedice ako ne da privolu ili ako povuče privolu.

U slučaju povlačenja privole, nećete više primati naš newsletter, a e-mail adrese koje su odjavljene ostaju u našoj unsubscribe listi maksimalno 5 godina od dana odjave radi dokazivanja poštovanja pravnih obaveza koje Franck ima prema mjerodavnom pravu.

3. Internetska trgovina


U svrhu kupnje u internetskoj trgovini putem naših internetskih stranica kupac upisuje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela te opcionalno datum rođenja. Prilikom kupnje kupac potvrđuje prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti koji su dostupni na internetskim stranicama.
 
Osobni podaci kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda.
 
Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu te u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.
 
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze Franck ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da kupac ne želi dati svoje osobne podatke koji su označeni kao obavezni, neće moći sklopiti ugovor, odnosno izvršiti kupnju.
 
Prodavatelj neće otkriti niti prenositi osobne podatke kupaca, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa kupaca te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu. Osobni podaci se čuvaju u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine transakcije.
 
Za pitanja i reklamacije u vezi s internetskom trgovinom, kupcima je dostupan kontakt centar putem maila info@shop.franck.ba i broja telefona 033 711 830.
 
Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je Franck dužan komunicirati sa svojim potrošačima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi Vašu reklamaciju ili upit. Osobni podaci se čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja.

4. Upiti i reklamacije


Naše stranice sadrže forme i informacije koje omogućuju brzi kontakt s nama, kao i izravnu komunikaciju putem našeg besplatnog broja telefona 0800 33 44 33 svaki dan od 08:00 do 00:00 i putem e-mail adrese info@franck.eu.

Za izravnu komunikaciju i pružanje informacija zadužen je naš partner kontakt centar Margon Media d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 60, 10 000 Zagreb, koji je sukladno ugovoru s Franck-om izvršitelj obrade te postupa isključivo po našem nalogu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka.

Ako korisnik kontaktira voditelja ili izvršitelja obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. Pravna osnova za obradu podataka je pravna obveza jer je Franck dužan komunicirati sa svojim potrošačima te odgovarati na prigovore i upute u skladu s mjerodavnim pravom. U slučaju da nam ne želite dati svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti obraditi Vašu reklamaciju ili upit.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se maksimalno 5 godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

5. Otvorene zamolbe za posao


Franck zaprima otvorene molbe kandidata za posao preko e-mail adrese koja je navedena na internetskih stranicama. U ovu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u zamolbi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Preko iste e-mail adrese se zaprimaju molbe za posao studenata za oglase koji su objavljeni preko Student servisa.

Otvorene molbe zaprima zaposlenik Odjela ljudskih resursa te ih sprema u zato predviđene radne mape u informacijskom sustavu. Samo ovlaštene osobe imaju pristup otvorenim molbama za posao te izvršitelji obrade koje je Franck ovlastio za informatičku podršku.

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se temeljem legitimnog interesa isključivo u svrhe obavljanja regrutacije novih zaposlenika, a čuvaju se 12 mjeseci.

6. Natječaji za posao


Tijekom postupka regrutacije definira se opis radnog mjesta i objavljuje se oglas za posao preko vanjskih suradnika radi regrutacije novih zaposlenika. Oglasi se objavljuju, ovisno o opisu radnog mjesta na različitim servisima. Svi podaci se prikupljaju i obrađuju u sustavu TalentLyft.

Franck zaprima prijave kandidata za posao te u tu svrhu se obrađuju osobni podaci kandidata za posao koje kandidat dobrovoljno naveo u prijavi i životopisu (ime, prezime, datum rođenja, kontakt podaci, dosadašnje radno iskustvo, stručne kvalifikacije, obrazovanje, fotografija). Ovisno o radnom mjestu, Franck provodi i profesionalne i psihološke testove te razgovore radi selekcije kandidata za posao.  

Podaci se čuvaju do konačnog završetka natječaja za posao, a najduže godinu dana od završetka natječaja za posao, a od kandidata čiji podaci se žele čuvati i za neki drugi natječaj se traži privola. Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno te podaci kandidata obrađuju kao predugovorne radnje koje prethode sklapanju ugovora o radu.

Ako je pojedini kandidat dao privolu da se podaci čuvaju i nakon završenog natječaja, podaci se čuvaju najduže 2 godine. Kandidati koji su dali dobrovoljno dali svoje podatke za buduće natječaje mogu u svakom trenutku povući privolu bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

Samo ovlaštene osobe imaju pristup podacima kandidata za posao. Psihološka testiranja provodi osoba koja ima nužna odobrenja za provođenja psiholoških testiranja te se razgovor sa psihologom i psihološka testiranja obavljaju u skladu s mjerodavnim pravom.

7. Promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji


Povremeno organiziramo nagradne igre i nagradne natječaje. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natječaja (npr. objava imena dobitnika za kontaktiranje istih, dostave nagrada i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam vaše ime, prezime, e-mail, kontakt telefon, i adresa za dostavu nagrade. Po potrebi možemo tražiti dodatne informacije koje će biti definirane pravilima nagradne igre ili natječaja (npr. broj računa). Sudjelovanje na nagradnim igrama i natječajima je dobrovoljno. Ako sudionik ne želi dati svoje osobne podatke, onda neće moći sudjelovati u određenoj nagradnoj igri ili natječaju.

Sudionik može povući svoju suglasnost za sudjelovanjem. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

Prikupljene podatke brisat ćemo nakon isteka 12 mjeseci od dana provedbe nagradne igre ili natječaja. Podatke o dobitnicima i zapisnik o dobitnicima čuvamo u skladu sa računovodstvenim propisima (trenutačno 11 godina od isteka poslovne godine). Podatke prosljeđujemo našim izvršiteljima obrade s kojima imamo sklopljen ugovor o obradi te pružateljima poštanskih usluga.

U svakim pravilima nagradne igre i nagradnog natječaja detaljnije objašnjavamo obradu osobnih podataka te se sudionik upućuje da provjeri pravila privatnosti društvenih mreža na kojima se objavljuje određeni nagradni natječaj.

Ako ste na prijavnom obrascu za nagradnu igru ili natječaju pristali primati newsletter, u svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenom newsletteru ili se javite na kontakt mail za pitanja privatnosti i zaštite osobnih podataka gdpr@franck.eu.

8. Praćenje podataka – Kolačići i web analitika


Franck je pohranjuje na vašem računalu „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o korisniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetskih stranica Francka te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom korisniku.

Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić.

Korištenjem kolačića, Franck korisnicima internetskih stranica može pružiti user-friendly osjećaj koji ne bi bilo moguće postići bez upotrebe kolačića. Kada korisnik pristupa stranici kolačić se pohranjuje na računalni sustav korisnika.

Nužni kolačići (npr. kolačići pomoću kojeg se evidentira proizvod u košarici) se pohranjuju radi pružanja usluge na zahtjev ispitanika, dok je za pohranu kolačića (npr. kolačići za oglašavanje, analitiku i funkcionalni kolačići) koji nisu nužni potrebna privola ispitanika putem prozorčića za upravljanjem kolačićima.

U nastavku opisujemo kolačiće koji se koriste na stranici:

Naziv kolačića Rok trajanja kolačića Svrha Više informacija Domena - web/microsite Klasifikacija
_ga 2 godine Koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika. Google Analytics Cookie Usage .franck.eu; .jubilarna.franck.eu Statistika
_gat_UA-56115183-11 2 minute Koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva. Google Analytics Cookie Usage .franck.eu Statistika
_gat_UA-56115183-1 1 minuta Koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva. Google Analytics Cookie Usage .franck.eu Statistika
_gat_UA-56115183-12 2 minute Koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva. Google Analytics Cookie Usage .franck.eu Statistika
_gat_UA-56115183-13 2 minute Koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva. Google Analytics Cookie Usage .franck.eu Statistika
_dc_gtm_UA-46339619-6 xx xx xx .jubilarna.franck.eu xx
_gid 24 sata Koristi se za identifikaciju korisnika. Google Analytics Cookie Usage .franck.eu; .jubilarna.franck.eu Statistika
cookies_accepted xx xx xx .franck.eu xx
csrftoken xx xx xx bianka.franck.eu; capsules.franck.eu Obavezni kolačići
sessionid xx xx xx bianka.franck.eu Obavezni kolačići
APISID, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID, SID, SSID 2 godine Koriste se za prikupljanje podataka o posjećenosti i načinu gledanja video zapisa na YouTube-u Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkcionalni kolačići
CONSENT 20 godina i 1 mjesec Koriste se za prikupljanje podataka o posjećenosti i načinu gledanja video zapisa na YouTube-u Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkcionalni kolačići 
NID 6 mjeseci Koriste se za prikupljanje podataka o posjećenosti i načinu gledanja video zapisa na YouTube-u Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkcionalni kolačići 
PREF, VISITOR_INFO1_LIVE 8 mjeseci Koriste se za prikupljanje podataka o posjećenosti i načinu gledanja video zapisa na YouTube-u Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkcionalni kolačići 
SIDCC 3 mjeseca Koriste se za prikupljanje podataka o posjećenosti i načinu gledanja video zapisa na YouTube-u Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkcionalni kolačići 
YSC Do kraja posjeta stranici Koriste se za prikupljanje podataka o posjećenosti i načinu gledanja video zapisa na YouTube-u Google Privacy policy jubilarna.franck.eu
capsules.franck.eu
Funkcionalni kolačići 
Google Double Click (npr. DSID, NID, ANID, IDE) 6-13 mjeseci Ovi kolačići se koriste kako bismo prikazali Vama relevantne oglase. Služe sprečavanju ponovnog pojavljivanja istog oglasa i osiguravaju ispravno isporučivanje oglasa na temelju vaših preferencija. Google Privacy policy franck.eu Kolačići za oglašavanje

Ovisno o postavkama korisnika, Google usluge putem YouTube-a mogu koristiti i druge kolačiće, kao što je kolačići VISITOR_INF01_LIVE kolačić za oglašavanje.

Korisnik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

Franck upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenosti stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti stranice i pri tome također koristi usluge treće strane Google-a, kao izvršitelja obrade, pod nazivom Google Analytics. Franck također koristi kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda Franck i to na samoj stranici, na prikazivačkim mrežama i treće strane (uključujući Google usluge Google Double Click i Google AdWords, Google Ad services, Google Tag Manager), u suradnji s Franck prikazuju oglase Franck na internetskim stranicama na cijelom internetu. Podaci koji se obrađuju u navedene svrhe uključuju IP adresu, tip preglednika, postavljeni jezik, vrijeme zahtjeva, identifikator kolačića. Praksa Google-a je da se podaci o IP adresi uklanjaju nakon 9 mjeseci te podaci o kolačićima nakon 18 mjeseci.

Posebno ističemo da možete isključiti Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Postavke prilagodbi oglasa (http://www.google.com/settings/ads).

Franck prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnoga krajnjeg korisnika, uključujući internetske URL (Uniform Resource Locator) stranice koju je Korisnik posjeti prije otvaranja internetske stranice www.franck.eu i povezanih mikrostranica, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja Franckove internetske stranice, vrstu preglednika kojim se Korisnik koristi te anonimiziranu Korisnikovu IP-adresu (Internet Protocol Adress). Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove informacije pri posjetu Franckovoj internetskoj stranici ili preko „kolačića“ i drugih alata. Franck se koristi ovim podacima isključivo pri rješavanju problema, administriranju internetske stranice, analizi trendova, skupljanju demografskih podataka, analizi sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnji sa službama za provedbu zakona. Osobni podaci se prenose izvan EU/EEA temeljem standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje koje su odobrene od strane Europske komisije.

9. Društvene mreže

Franck obrađuje putem društvenih mreža i kanala podatke o osobama koje prate objavljenih sadržaj, like-aju naše objave te ostave komentar. Franck prikuplja podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama putem kojih šalje promocije na određene ciljne skupine (anonimni podaci koji obuhvaćaju spol, dob i sl.). Franck koristi Facebook Business Tools, Instagram BusinessLinkedIn Marketing Solutions te Tik Tok Ads alate. Podaci koje šaljemo su podaci o vašim aktivnostima na društvenoj mreži prikupljeni putem klikova i kolačića i oni između ostaloga uključuju i: informacije o vašim uređajima, kupnje koje ste obavili, reklame koje ste vidjeli i kako koristite usluge (npr. imate li Facebook korisnički račun i jeste li ulogirani i sl.). Društvene mreže se u odnosu na obradu osobnih podataka koje se provode u svrhu navedenih marketinških aktivnosti smatraju zajedničkim voditeljem obrade zajedno s Franck-om te se podaci prenose izvan EU/EEA temeljem standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje koje su odobrene od strane Europske komisije. Za više informacija o obradi podataka od strane navedenih društvenih mreža, molimo pročitajte Pravila privatnosti – Facebook, Linkedin, Youtube, InstagramTik Tok. Više detalja o Facebooku Irska kao zajedničkom voditelju, svrhama obrade podataka, proizvodima Facebook-a, te pravima ispitanika možete pronaći na sljedećem linku https://www.facebook.com/about/privacy.

10. Poslovna suradnja


Franck obrađuje osobne podatke poslovnih suradnika i osobne podatke koje Franck-u dostave poslovni suradnici koji su nužni za nesmetano obavljanje svakodnevnog poslovanja, izdavanje računa te ispunjavanja pravnih i ugovornih obaveza (npr. ime i prezime direktora, kontakt osoba).

Franck obrađuje ​​podatke u svrhu obavljanja svojih komercijalnih aktivnosti u svrhu odabira ugovornih partnera te sklapanja i izvršenja ugovora. Podaci će se obrađivati ​​radi ispunjavanja obveza utvrđenih zakonom (uključujući, porezne i računovodstvene obveze, obveze koje proizlaze iz propisa o javnim natječajima ili o zaštiti na radu, za kvalificiranje dobavljača), za administrativnu obradu ugovora, za primitak robe i/ili usluga, za postupanje u sudskim postupcima, za svrhe unutarnje revizije (sigurnost, produktivnost, kvaliteta proizvoda, očuvanje financijskog integriteta), u svrhu kontrole upravljanja te u svrhu certificiranja. Obrada podataka za navedene svrhe ne zahtijeva privolu ispitanika jer je pravni temelj obrade osobnih podataka ugovorna obveza/predugovorne radnje. Prikupljanje podataka je obavezno jer u suprotnome Franck neće moći sklopiti ugovor ili uredno ispuniti relevantne obveze.

11. Snimanje i fotografiranje događanja


Temeljem legitimnog interesa snimamo i fotografiramo javna događanja koja organiziramo ili na kojima sudjelujemo kao sponzor. Pri tome objavljujemo na internetskim stranicama i društvenim mrežama fotografije i snimke ljudi koji su sudjelovali na događanjima. Za fotografiranje i snimanje angažiramo izvršitelje obrade koji djeluju u skladu s našim uputama.

U ovu svrhu privola nije potrebna jer se fotografiranje i snimanje odvija na način da ne nadilazi prava i slobode ispitanika, primjerice, ako se ne radi o javno eksponiranoj osobi, osoba se fotografira na način da se ne izdvaja iz mase te se određene fotografije mogu zamagliti i izrezati kako bi se postigao balans između naših legitimnih interesa za promidžbu događanja i prava ispitanika.

12. Prijenos podataka


Osobne podatke Franck prosljeđuje svojim izvršiteljima obrade. Franck provodi ispitivanja prilikom postupka odabira izvršitelja obrade i provjere imaju li izvršitelji obrade adekvatne kontrole za zaštitu osobnih podataka. Franck sa izvršiteljima obrade sklapa ugovor o obradi podataka. Podaci se prenose izvan EU/EEA, uz sklapanje standardnih klauzula za zaštitu podataka koje su odobrene od strane Europske komisije.

Osobni podaci mogu biti otkriveni, u skladu s prethodno navedenim svrhama:

13. Mjere zaštite osobnih podataka


Franck provodi odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite koje za cilj imaju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka, odnosno sprečavanja neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima kao i tehničkoj opremi kojom se koristi Franck. U slučaju sigurnosnog incidenta, koji se, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, smatra povredom osobnih podataka, Franck će provesti procjenu rizika te u skladu s procjenom poduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadzorno tijelo i ispitanike.

Kako bismo poduzeli mjere tehničke i integrirane zaštite podataka u našem poslovanju:

14. Prava ispitanika


Ispitanik može u svakom trenutku od nas može zatražiti informaciju o obradi svojih osobnih podataka i može, u skladu s mjerodavnim pravom, zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 

15. Salvatorna klauzula


Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

16. Promjene i ažuriranja Pravila privatnosti


Franck pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti na stranici gdje će biti naznačen ažurirani datum stupanja na snagu Pravila privatnosti.