Nahlásenie nezrovnalostí

V súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov nezrovnalostí, na oznamovanie nezrovnalostí, ktorý
je bežným aktom, Franck d.d. prijíma a rieši správy o nezrovnalostiach, môžete nás kontaktovať na
adrese prijave@franck.eu