Prijava Nepravilnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, za prijavu nepravilnosti te opći akt kojim Franck d.d. zaprima i rješava prijave nepravilnosti možete nam se obratiti na prijave@franck.eu.

Više pojedinosti o prijavi nepravilnosti možete pročitati u internom aktu Francka: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.