Če se ozremo naokoli, bomo hitro videli, da nas ekološki izdelki vse bolj obdajajo in to ne le na tistih posebej označenih policah, nad katerimi je napisano „BIO“ ali „EKO“ ali „ORGANSKI PROIZVOD“. Rečemo lahko, da se ta trend že prenaša tudi v naše vsakdanje življenje.

Eko, bio in organsko so pravzaprav sinonimi. Izdelki, ki ustrezajo pravilom ekološke pridelave, nosijo oznako eko, ta oznaka se uporablja tudi v promocijskih materialih. Poleg logotipa, ki je točno določen z zakonom, mora biti navedena še številčna oznaka nadzornega organa kot tudi podatek »Pridelano v EU/izven EU«.

Predstaviti izdelek kot eko, bio ali organski, toda brez oznake je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba drugih logotipov in oznaka, ki nakazujejo na eko - obravnava se kot zavajanje kupcev.

Izrazi eko, bio ali organski označujejo izdelek, ki vsebuje vsaj 95 % ekoloških sestavin. 5 % ostane za primer onesnaževanja iz ozračja, kot so kisli dež ali pesticidi, ki jih veter prinese s sosednjega imetja in podobno in zaradi uporabe dodatnih sestavin (ne eko), ki so prav tako natančno opredeljene.

Ekološki izdelek mora imeti vse eko sestavine navedene na etiketi.

Ekološka pridelava predstavlja celovit sistem upravljanja kmetij in pridelave živil, ki združuje najboljše prakse v okolju in podnebju, visoko raven biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov, uporabo visokih standardov dobrega počutja živali in proizvodne standarde, ki so v skladu s povpraševanjem vse večjega števila potrošnikov za izdelki, proizvedenimi z uporabo naravnih snovi in procesov.

Ekološka pridelava pogojuje način kmetijske pridelave brez uporabe agrokemikalij, kot so: mineralna gnojila, hormoni, pesticidi in podobno, prepoveduje uporabo GSO-a v kateri koli fazi ekološke pridelave, prepoveduje uporabo ionizirajočega sevanja pri obdelavi živil in surovin, prepoveduje uporabo mineralnih dušikovih gnojil, kot varstvo tal in rastlin se smejo uporabljati samo dovoljena sredstva. Obstajajo torej strogi pogoji za pridobitev eko oznake in se lahko uporabljajo samo tisti, ki so opravili vse kontrole.

Ekološko kmetovanje bi se moralo čim bolj zanašati na obnovljive vire energije, reciklirati odpadke in zmanjšati uporabo sevov GSO na najmanjšo možno raven.

Ekološka pridelava v Republiki Hrvaški iz leta v leto narašča, nadzirajo jo nadzorni organi. Obvezen je nadzor enkrat letno za vse proizvajalce, predelovalce, trgovce in uvoznike. Predpise ureja Pravilnik o ekološki kmetijski predelavi ter predpisi Evropske unije.