Izvješće „Održivost u šalici“ je sastavljeno prema međunarodno priznatom okviru za nefinancijsko izvješćivanje GRI Standardi. Obuhvaća najvažnije aktivnosti na području društvene odgovornosti s fokusom na dugoročnu usmjerenost na smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, osiguranje pozitivnog ekonomskog utjecaja te unapređenje kvalitete života u lokalnoj zajednici

Franck d.d. objavio je svoje prvo Izvješće o održivosti pod nazivom „Održivost u šalici“ koje obuhvaća sve dosadašnje aktivnosti i buduće planove u poslovanju prema načelima društvene odgovornosti i globalnim ciljevima programa Ujedinjenih naroda o održivom poslovanju do 2030. (Agenda 2030.).

Izvješće je sastavljeno prema međunarodno priznatom okviru za nefinancijsko izvješćivanje GRI Standardi, čime je Franck postao dijelom osviještene poslovne zajednice koja transparentno prikazuje svoj utjecaj na društvo i okoliš u cilju usporedbe i praćenja napretka.

Ovo Izvješće predstavlja nastavak našega putovanja i usmjerenost na ciljeve programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. U skladu s time, definirali smo prioritetne ciljeve održivosti za našu kompaniju kojima ćemo težiti kroz daljnji razvoj, kvalitetu proizvoda te odgovornu i održivu nabavu. Nastojimo pokrenuti pozitivne promjene i biti pouzdan partner svojim zaposlenicima, dobavljačima, poslovnim partnerima i društvu u cjelini, jer bolju budućnost moramo graditi zajedno. Usmjereni smo na dugoročno održivo stvaranje vrijednosti, a o ostvarenom napretku izvještavat ćemo sve dionike i širu zajednicu u redovitim ciklusima“, istaknuo je Ivan Artuković, direktor Francka.

Jedan od prioritetnih ciljeva strategije održivog razvoja predstavljene u izvješću je održiv gospodarski rast. Ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije kompanija kontinuirano nastoji poboljšati učinkovitost iskorištavanja resursa koji stimuliraju gospodarski rast uzimajući u obzir očuvanje okoliša.

Važan aspekt održivog poslovanja kompanije uključuje i održivu potrošnju i proizvodnju koji imaju za cilj očuvanje prirodnih resursa istovremeno osiguravajući vrhunsku kvalitetu i sigurnost proizvoda prema najvišim standardima industrije. Svjestan kako se već i malim koracima može značajno utjecati na klimatske promjene, Franck u svojem poslovanju nastoji osigurati da poslovne operacije ne zadiru u ekosustave i zajednice u kojima djeluje te pruža podršku poljoprivrednicima u njihovoj otpornosti na klimatske utjecaje.

Jedan je od načina na koji to postiže je aktivnim djelovanjem u sklopu društva International Coffee Partners (ICP), kao i inicijative coffee&climate s vizijom osposobljavanja malih uzgajivača kave i obiteljskih farmi za učinkovitu prilagodbu i odgovor na klimatske promjene koje znatno utječu na dostupnost i kvalitetu kave. Franck tako aktivno sudjeluje u realizaciji razvojnih projekata na globalnoj razini pružajući potrebnu financijsku i savjetodavnu podršku te djeluje u cilju osnaživanja i pružanja podrške malim uzgajivačima kave u primjeni održivih praksi koje im omogućuju povećanje prinosa, bolju kvalitetu usjeva, veću konkurentnost, učinkovitiji pristup tržištu te poboljšanje radnih i životnih uvjeta.

Jedan od pozitivnih pokazatelja tih nastojanja su upravo ICP projekti u 2019. godini koji su obuhvatili gotovo 49.000 malih uzgajivača kave i obiteljskih farmi u šest različitih regija diljem svijeta. Tako je njihova prosječna proizvodnja kave porasla za 44 posto u usporedbi s 2018. godinom.

Bez obzira na specifičnost sirove kave, kao jedne od ključnih sirovina koja se za potrebe proizvodnje nabavlja iz dalekih zemalja uzgoja, poduzeće je usmjereno na lokalnu i regionalnu nabavu što u konačnici rezultira i smanjenjem negativnog utjecaja transporta na okoliš. Tako dobavljači iz Hrvatske čine 55% u ukupnom prometu svih Franckovih dobavljača.

Ulaganje u zaposlenike se, među ostalim, ogleda u pripravničkom programu namijenjenom mladima koji su tek završili studij pružajući im priliku da se afirmiraju i steknu vrijedno iskustvo, a čak 40% Franckovog tima čini generacija milenijalaca. Dodatno, Franck svojim programom u području ljudskih potencijala podržava pozitivnu praksu unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i intelektualnim poteškoćama kroz integraciju u radnu sredinu.

U svome poslovanju, Franck i dalje ostaje usmjeren na dugoročno zadovoljstvo potrošača njegujući stoljetnu tradiciju i vrhunsku kvalitetu proizvoda, očuvanje zdravlja, sigurnost, humanitarne projekte, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastojeći time dati svoj doprinos dobrobiti cjelokupnog društva.

Izvješće „Održivost u šalici“ objavljeno je na hrvatskom i engleskom jeziku.