Svaka Franck grebalica je dobitna

Franck d.o.o. Sarajevo sa registrovanim sjedištem na adresi Dr. Fetaha Bećirbegovića 45, (u daljnjem tekstu „Organizator“), usvajaju sljedeća:

PRAVILA PROMOCIJE
„Franck kafu biraj, zagrebi i uživaj“

1.      Opšte odredbe

1.1.   Organizator je donio odluku o organizovanju promocije pod nazivom „Franck kafu biraj, zagrebi i uživaj“ (u daljnjem tekstu „Promocija“), koja će se sprovesti u svim objekatima koji pripadaju  trgovinskom lancu Best d.o.o. Travnik, koji posluje u Bosni i Hercegovini.

Navedena Promocija će biti organizovana u skladu sa ovdje navedenim pravilima (u daljnjem tekstu „Pravila“)

1.2.   Naziv promocije je „Franck kafu biraj, zagrebi i uživaj“ (u daljnjem tekstu: Promocija).

1.3.   Promocija počinje 01.04.2023. godine i traje do 30.04.2023. godine ili do isteka zaliha Franck kartica iz člana 3 ovog Pravila, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije (u daljnjem tekst: Trajanje promocije).

1.4.  Promocija se organizuje u svrhu promocije Franck mljevene kafe.

1.5.  Pravo učešća u promociji imaju isključivo državljani  Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

1.5.1.     Pravo učešća u promociji nemaju sljedeća lica:

(i)            lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod organizatora kao i njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca.

(ii)           lica koja su u stalnom radnom odnosu ili na drugi način rade kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizaciji promocije, i/ili izvlačenju poklona, i/ili imaju pristup podacima vezanim za organizovanje promocije, te njihovi bračni i vanbračni drugovi, roditelji i djeca.

2.            Uslovi za učešće u Promociji

2.1.        U Promociji učestvuje asortiman Franck mljevene kafe  (sve gramaže) koji je dostupan u Best prodajnim objektima navedenim u članu 3.1. (u daljnjem tekstu: Prodajni objekti).

2.1.1.     Potrošač uz kupovinu minimalno 500g Franck  mljevene kafe uz prikazan fiskalni račun stiče pravo na grebalicu na kojoj je jedna od nagrada.

Na primjer: Potrošač je prilikom  kupovine proizvoda iz asortimana Best prodajnog objekta (koji su prikazani na fiskalnom računu), kupio  Franck  mljevenu kafu  težine 500g (jedan artikal od 500g ili više artikala koji su u zbiru minimalno 500g). Prikazom fiskalnog računa na kasi na jednom od Best objekata sa spiska iz tačke 3.1 dobit će od strane uposlenika Best-a jednu grebalicu na kojoj je jedna od vrijednih nagrada. Potrošač će dobiti grebalicu isključivo uz prikazan fiskalni račun kao dokaz o kupovini 500g Franck mljevene kafe.

2.2.        Potrošač nema pravo da učestvuje u Promociji i neće dobiti Franck grebalicu ukoliko je količina kupljene Franck  mljevene kafe ispod 500g a ista mora biti iskazana na fiskalnom računu i kupljena u jednom od Best objekata.

3.            Prodajni objekti

3.1.       Objekti sa kasama na kojima se nalaze grebalice:


203 Samoposluga Grozd
206 RK Federalka Novi Travnik
207 Samoposluga Turbe
208 Supermarket Počulica
209 Samoposluga Han Bila
210 Supermarket Blatuša Zenica
211 Supermarket Dobrinja Sarajevo
214 Supermarket Vitez
215 Supermarket Busovača
216 Supermarket Kreševo
217 RK Best Turbe
218 Samoposluga Travnik
219 Supermarket Jajce
220 RK Gornji Vakuf-Uskoplje
222 Supermarket Donji Vakuf
223 Supermarket Vrbanja Bugojno
224 TC Bare Novi Travnik
225 Samoposluga Korzo Travnik
226 Supermarket Autobusna Stanica Travnik
227 Supermarket Tržnica Lukavica Ist. Sarajevo
228 Samoposluga Kaćuni
229 Supermarket Salon Travnik
231 Samoposluga Bolnica Kiseljak
232 Samoposluga Travnička Zenica
234 Supermarket Donje Putićevo
235 Samoposluga Splićanka Novi Travnik
236 Samoposluga Brnjaci Kiseljak
240 Supermarket Kneževo
246 Supermarket 4 Zenica Centar
247 Supermarket Kalibunar
248 Supermarket Bugojno 3
251 Minimarket 1 Novi Travnik
253 Supermarket Bugojno IV
254 Supermarket Crkvice Zenica
255 Samoposluga Karaula
256 Supermarket 6 Travnik
258 TC Pale - Supermarket Nedomax
262 Supermarket Kakanj
263 Supermarket Jajce 2
264 Supermarket Trebinje
265 Supermarket Hotonj Vogošća 2
266 Supermarket Čapljina
267 Supermarket Bugojno V "Podgaj"
268 Supermarket Ilijaš
269 Supermarket Grbavica
270 Supermarket Stolac
271 Supermarket Kalinska
272 Minimarket 3 Prvomajska
273 Supermarket Mostar
274 Minimarket 4 D. Vakuf 2
275 Mini Market 6 Mrkonjić Grad
277 Mini Market 5 Mrkonjić Grad
279 Supermarket Ilidža-Stup
280 Supermarket Bugojno - Planet
281 Supermarket Gornji Vakuf-Uskoplje
282 Supermarket Grbavica-Željo
284 Supermarket Gromiljak
286 Supermarket Međugorje
287 Supermarket 2 Ilidža Pejton
288 Supermarket Kakanj 2

4. Franck grebalica

4.1.        Svaka Franck grebalica je dobitna, odnosno svaki potrošač koji je dobio Franck grebalicu stiče pravo na poklon koji je označen na kartici.

4.2.        Sa spoljašnje strane se nalaze informacije o nazivu  Promocije, te polje sa emulzijom ispod kojeg je jedna od nagrada. Skidanjem (grebanjem) emulzije sa polja potrošač će vidjeti koju je nagradu tačno dobio te će je preuzeti na kasi Best objekta.            

4.3.        Svaka Franck grebalica daje pravo dobitniku na jedan od sljedećih poklona:

1. Dr.Pasha Lip Scrub by Franck – raspoloživo 2.142 komada

2. Dr.Pasha Sapun Kafa i karanfilić by Franck -   raspoloživo 2.833 komada

3. Kišobran by Franck – raspoloživo  20 komada

4. Šoljica sa tacnom by Franck – raspoloživo  10 komada

5. Ruksak – raspoloživo  7 komada

6. Mikrovalna pećnica  – raspoloživo 1 komad

7. TV  – raspoloživo 1 komad

8. Frižider  – raspoloživo 1 komad

9. Veš mašina  – raspoloživo 1 komad

5. Preuzimanje poklona

5.1.        Nakon dobijanja fiskalnog računa, potrebno je da potrošač zaposlenom na kasi (u daljnjem tekstu: Zaposleni) u Prodajnom objektu iz člana 3.1., pokaže fiskalni račun i preuzme onoliko Franck grebalica na koliko je ostvario pravo.

5.2.        Pošto potrošač preuzme Franck grebalice, potrebno je da ukloni prekriveni sadržaj polja sa emulzijom kako bi vidio koji je poklon iz člana 4.3. označen na grebalici i potom preda grebalicu natrag Zaposlenom na kasi. Nakon što potrošač preda natrag Franck grebalicu, Zaposleni na kasi će mu uručiti poklon ukoliko je poklon koji je označen na kartici od 1 do 5 tačke 4.3 pravilnika.

              Ukoliko je poklon koji je označen na kartici od broja 6 do broja 9 iz tačke 4.3 potrebno je da se potrošač javi uposleniku Best-a na kasi, kako bi se spojio sa marketing službom Best-a. Poklon će biti isporučen preko kurirske službe a potrebno je da potrošač prilikom preuzimanja poklona predstavniku kurirske službe preda fiskalni račun i Franck grebalicu na kojoj je prikazan poklon.

5.3.        Potrošač može, po sopstvenom izboru, u toku trajanja Promocije, da preuzme Franck grebalicu odnosno poklon na kasi Prodajnog objekta 3.1 bez obzira u kojem je drugom Prodajnom objektu obavio kupovinu i dobio fiskalni račun.

5.4.        Ukoliko se desi da u nekom od Prodajnih objekata nema dovoljno grebalica i poklona, tako da potrošač ne može da preuzme poklon koji je prikazan na Franck grebalici, potrošač će biti informisan u kojem najbližem Best objektu je preostalo Franck grebalica te će biti upućen na isti.

5.5.        Zaposlenik na kasi se potpisuje na račun po osnovu kojeg izdaje grebalicu i vraća račun kupcu. Ukoliko  je u pitanju nagrada koju on uručuje uzima grebalicu i arhivira je kako bi je vratio organizatoru nakon završetka programa lojalnosti. Ukoliko je na grebalici nagrada koja će stići kurirskom službom, vraća je kupcu uz informaciju da je potrebno pozvati marketing službu Best-a koja će dogovoriti termin i način preuzimanja nagrade.

5.6.        Potrošač stiče pravo na Franck grebalicu i pripadajući poklon isključivo pod uslovom da Zaposlenom na kasi pokaže fiskalni račun za obavljenu kupovinu Franck mljevene kafu u minimalnoj količini 500g. Potrošač gubi pravo da preuzme Franck grebalicu ukoliko je fiskalni račun poderan, precrtan ili na bilo koji drugi način oštećen ili u takvom stanje da nije moguće nesumnjivo utvrditi na koliko Franck grebalica potrošač ima pravo.

5.7.        Dobitnikom Franck grebalice i pripadajućeg poklona smatra se lice koje je osoblju prodajnog objekta na kasi predalo račun nezavisno od toga koje je lice obavilo kupovinu, platilo Franck proizvode i po tom osnovu dobilo fiskalni račun.

5.8.        Organizator će obezbjediti da se u svim Prodajnim objektima na kasama tačka 3.1 u toku trajanja Promocije nalazi dovoljan broj Franck grebalica i pripadajućih poklona koje će dobitnici moći da preuzmu pošto predaju na uvid fiskalni račun.

6.       Pitanja u vezi promocije

6.1.        Potrošači mogu postavljati pitanja u vezi sa promocijom na Web stranici u okviru privatne poruke putem Franck Web-a info@franck.eu ili putem Best Web stranice www.best-bih.com.

7.           Završne odredbe

7.1.        Promocija se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju promocije.

7.2.        Potrošači će o eventualnom prekidu promocije biti obaviješteni putem Franck i Best Web stranice.

 

U Sarajevu,

Franck d.o.o Sarajevo