Uputstva za ISKLJUČIVANJE (profi espresso aparature):

  1. Operite aparat kao na kraju radnog dana (ručke, grupe sa slijepim sitom, ventile pare, tacnu i odljevni kanal aparature)
  2. Zatvorite dovodni ventil vode na koji je priključen depurator
  3. Zatvorite ventile na depuratoru gornji i donji ventil (trebaju biti okrenuti prema gore)
  4. Isključite glavni prekidač paljenja na aparatu (u položaj nula)
  5. Isprazniti silos i dozator kavenog mlinca od espresso kave 

HoReCa-Servis za vrijeme trajanja trenutnih okolnosti ne demontira ugo-opremu na lokacijama korisnika te od korisnika opreme traži da zaduženu aparaturu ne demontira u vlastitom aranžmanu.