Objava o zajedničkom planu pripajanja društava Franck d.d. i Franck Ljubljana d.o.o. Saznajte više na Zajednički plan pripajanja i Obavijest zajedničkog plana pripajanja.