Lista dobitnika nagrada, nagradne igre “Uvijek u džepu, spremna za dijeljenje”

Izvlačenje 9. avgust 2019. god., Sarajevo, TC Alta

50 Franck poklon paketa (pojedinačne vrijednosti 20,00 KM)

 1. Sabina Bošović
 2. Edina Hajdarević
 3. Brankica Miketa
 4. Selma Delić
 5. Zlatan Bajić
 6. Edin Omeragić
 7. Daniel Bukovac
 8. Sutka Kovačević
 9. Nezira Avdić
 10. Sanela Muzur
 11. Mirela Briga
 12. Elmedina Kadrić
 13. Mirsad Sirćo
 14. Kenan Avdispahić
 15. Zvonko Dragić
 16. Samira Bajrić
 17. Aida Mašnik
 18. Elmir Bečirović
 19. Maid Bajramović
 20. Munevera Kurtović
 21. Senad Ahmagić
 22. Azra Mandžo
 23. Samir Pašalić
 24. Helena Sibalija
 25. Irmela Bećirović
 26. Belma Musić
 27. Amira Bašić
 28. Kemala Nezirić
 29. Denis Sarajlić
 30. Behija Sinanović
 31. Jasmin Hido
 32. Predrag Sarkinović
 33. Merima Đidić
 34. Petra Mlakić
 35. Anica Kordić
 36. Kenan Bjedić
 37. Harun Zalihić
 38. Munezeha Pašalić
 39. Nisveta Komić
 40. Amra Avdić
 41. Zineta Ramić
 42. Esmira Javrić
 43. Ajdin Trnka
 44. Smajo Šehić
 45. Dževada Jusić
 46. Melika Beganović
 47. Elmin Hido
 48. Zumreta Arslanagić
 49. Elmedina Ahmetašević
 50. Dženita Jusufović

4 električna romobila (pojedinačna vrijednost 1.000,00 KM)

 1. Senka Botić
 2. Mirsada Pašić
 3. Azra Džananović
 4. Biljana Rudić

Glavna nagrada 5.000 KM na potrošačkoj kartici

 1. Medina Drnda