Smjernice za UKLJUČIVANJE I PODEŠAVANJE OSNOVNIH PARAMETARA PRILIKOM PONOVNOG POKRETANJA RADA PROFI ESPRESSO APARATURE:

Dovod vode / depurator:

 1. Otvorite dovodni ventil vode na koji je priključen depurator 
 2. Otvorite ventile na depuratoru (gornji i donji ventil trebaju biti okrenuti horizontalno_ulijevo)
  • dovodni sustav vode je spreman za punjenje sustava aparata

Aparat:

 1. Uključite glavni prekidač paljenja na aparatu (u max. položaj uključenosti)
 2. Otvorite ventil pare i nakon cca 15 minuta provjerite da li ide para na sapnici? što je pokazatelj dovoljne zagrijanosti aparata … zatvorite ventil pare
 3. Otvorite ventil za toplu vodu (čaj) i uključite sve kavene grupe (tipka STOP) te provjerite da li je ispod aparata suho? što je pokazatelj funkcionalnosti odvoda … zatvorite ventile/grupe nakon provjere
  • aparat je spreman za regularan rad

Mlinac:

 1. Ukoliko ima stare kave (zrno/mljevena) potrebno ju je svu ukloniti iz mlinca
 2. Usipajte novu Franck espresso zrno kavu (1/1_kg) u silos mlina ili montirajte novu limenku Franck espresso zrno kave (3/1_kg) na mlinac
  • mlinac je spreman za regularan rad

Izvršite provjeru priprave nekoliko espresso napitaka u neprekinutom slijedu kako biste se uvjerili u regularan rad sustava.

 

Ukoliko smatrate da je potrebna dodatna servisna intervencija, nazovite uobičajene prodajno/servisne Franck kontakte.

Franck HoReCa-Servis