Sudjeluj u nagradnoj igri, kupi omiljeni Franck Cappuccino i osvoji cool nagrade!

 

KLASA: UP/I-460-02/19-01/124

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 5. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb, OIB 07676693758, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Uz Cappuccino se opusti i cool nagradama prepusti“

 

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb, OIB 07676693758.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 15. 3. 2019. do 30. 4. 2019. na području Republike Hrvatske.

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 3. Proizvodi i pakiranja koji sudjeluju u nagradnoj igri
U nagradnoj igri moguće je sudjelovati kupovinom proizvoda:

 • Franck Cappuccino Classic 112g
 • Franck Cappuccino Vanilla Cream 148g
 • Franck Cappuccino Chocolate 144g
 • Franck Cappuccino Irish Cream 160g
 • Franck Cappuccino Coconut & White chocolate 148g
 • Franck Cappuccino Nougat Cream 148g
 • Franck Cappuccino Jaffa Orange 148g
 • Franck Cappuccino Bananaccino 160g
 • Franck Cappuccino Decaffeinated 112g
 • Franck Cappuccino Classic Less Sugar 112g

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre kupe bilo koji Franck Cappuccino (iz Članka 3.). Za sudjelovanje je potrebno jedinstveni kod otisnut na unutrašnjoj strani pakiranja prijaviti na jedan od načina:

 • Poslati SMS sadržaja: FRANCK, jedinstveni kod, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

ili

 • Ispuniti web obrazac na www.franck.eu (upisati jedinstveni kod, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto, kontakt broj mobitela ili telefona).

Proizvodi Franck Cappuccino Decaffeinated 112g (bez kofeina) i Franck Cappuccino Classic Less Sugar 112g (s manje šećera) nemaju otisnut kod te kupci mogu sudjelovati tako da umjesto jedinstvenog koda upišu broj računa po kojem je ostvarena kupnja ovih proizvoda. Račun je potrebno čuvati do kraja nagradne igre. Sudjelovanje slanjem broja računa moguće je samo za proizvode Franck Cappuccino Decaffeinated 112g (bez kofeina) i Franck Cappuccino Classic Less Sugar 112g (s manje šećera).

Sve prijave pohranit će se u centralnu bazu podataka iz koje će se izvlačiti dobitnici.

Kutiju s jedinstvenim kodom potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim jedinstvenim kodovima. Svaki pojedini jedinstveni kod može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da jedinstveni kod bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Franck d.d. i zaposlenici ostalih tvrtki izravno uključenih u provedbu ove nagradne igre, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

 • 2 x Električni bicikl - Italwin Trail, pojedinačne vrijednosti 12.500,00 kuna
 • 5 x Električni romobil Xiaomi, pojedinačne vrijednosti 3.299,00 kuna
 • 7 x Sportski sat Garmin Vivoactive 3, pojedinačne vrijednosti 1.748,75 kuna
 • 10 x Kamera Xplorer Dash Q2, pojedinačne vrijednosti 699,00 kuna
 • 50 x Analogni polaroidni fotoaparat FUJIFILM INSTAX MINI 9, pojedinačne vrijednosti 699,00 kuna
 • 100 x Microbit pločica za programiranje Micro:bit starter kit, Velleman VMM001, pojedinačne vrijednosti 239,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 119,576.25 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika održat će 2. 5. 2019. u prostorijama Priređivača.

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.franck.eu.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.franck.eu. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.franck.eu prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb, OIB 07676693758. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.