Prilika za osvajanje super nagrade za tebe i tvoj omiljeni kafić

Pravila nagradnog natječaja „Poziv na kavu“

1. Organizator

Tvrtka Franck, Vodovodna ul. 20, OIB: 07676693758, organizira nagradni natječaj „Poziv na kavu“ na službenom Franck Instagram profilu https://www.instagram.com/franck_global/  (u daljnjem tekstu „Organizator“).

Natječaj je suorganiziran sa 404 d.o.o. sa sjedištem i registriranom adresom: Radnička cesta 37a, s poreznim brojem: 95664694376, telefonom: (+385) 01 4833-314 te e-mail adresom: office@404.agency (u daljnjem tekstu „Su-organizator“).

2. Opis nagradnog natječaja

„Poziv na kavu“ je nagradni natječaj koji se organizira u promotivne svrhe Organizatora. Natječaj traje od 03.03.2021. godine u 12:00 h do 09.03.2021. godine u 23:59 h. Natječaj se organizira za sve punoljetne korisnike Instagrama sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Instagram (@franck_global)

Za sudjelovanje u natječaju, sudionici moraju:

1. posjetiti @franck_global Instagram profil

2. otvoriti highlight “Poziv na kavu”

3. screenshotati pozivnicu/predložak

4. ispuniti ga i objaviti na svom storyju (uvjet je da je Instagram profil javan)

U natječaju će biti odabrano sveukupno 10 pobjednika i to prema kriteriju: najoriginalniji/najkreativniji razlog zašto su baš te osobe odlučili pozvati na kavu nakon dugo vremena.

Dobitnici će biti objavljeni najkasnije 10 dana nakon završetka nagradnog natječaja kroz story na Instagram profilu @franck_global i na službenoj web stranici https://www.franck.eu/hr/nagradne-igre/

3. Pravila i ograničenja

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni sudionici registrirani na Instagramu s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja se na taj način od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama.

Korištenje bilo kakve vrste računalnog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu i funkcioniranje natječaja je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije sudionika iz daljnjeg sudjelovanja i/ili zabranu sudjelovanja u daljnjem natjecanju.

4. Fond nagrada

U okviru natječaja „Poziv na kavu“ predviđene su sljedeće nagrade:

  • 10x Franck poklon paket u jutenoj torbi koji sadrži -  Colombia premium kava, vakuum pakiranje 250 g, Cappuccino Vanilla Cream, kutija 148 g, Hot Chocolate, kutija 250 g, Čaj Topli Zagrljaj, kutija 110 g, Termosica od nehrđajućeg čelika - 500 ml

  • 10x 2kg kave za tagirani kafić 

5. Isporuka nagrada

Organizator će pobjednicima dostaviti sve informacije o nagradi nakon što je stupio u kontakt sa njima.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može stupiti u kontakt sa sudionicima koji su u natječaju osvojili nagradu.

6. Pitanja u vezi s natječajem

Sva pitanja u vezi s natječajem sudionici mogu postaviti putem društvenih mreža Organizatora.

7. Ostale odredbe

Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.

Sudionici će o eventualnom prekidu natječaja biti obaviješteni putem službenog Instagram @franck_global

Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.

Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika Natječaja u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu Natječaja.

Komentiranjem fotografije u skladu s ovim Uvjetima, Sudionici dobrovoljno i izričito pristaju da osobne podatke koje su dostavili, obrađuje Organizator, kao i drugi subjekti koji obrađuju osobne podatke u ime Organizatora (Agencija) u svrhu provođenja Natječaja i distribucije nagrade. Svaki sudionik može povući svoj pristanak bez navođenja razloga i bez ikakvog negativnog utjecaja na njega. Nakon povlačenja pristanka, Sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.

Organizator izjavljuje da je natječaj organizirana od strane organizatora i ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Instagrama. Instagram nema odgovornost za sudionike u natječaju. Organizator će prezentirati sve podatke, informacije ili suglasnosti sudionika u svrhu njihovog sudjelovanja u natječaju.

Pravila se objavljuju na službenoj web stranici https://www.franck.eu/hr/nagradne-igre/ Organizatora, gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja na način koji omogućuje njihovo pohranjivanje i reprodukciju.

Za slučajeve koji nisu regulirani ovim uvjetima, primjenjuju se pravila primjenjivog hrvatskog zakonodavstva. Nadležni sud u Zagrebu ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika

Ova pravila stupaju na snagu od 3. ožujka 2021.