Sudjeluj u nagradnoj igri i osvoji vrijedne nagrade.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb, OIB 07676693758, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Kupi u Lidlu proizvod najdraži, jer Golf te čeka u garaži!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb, OIB 07676693758.

Članak 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 8.2.2021. do 7.3.2021. na svim prodajnim mjestima Lidl na području Republike Hrvatske.

Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 3. Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri moguće je sudjelovati kupnjom bilo kojeg Franck ili Gloria proizvoda osim asortimana grickalica.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri moguće je sudjelovati kupnjom bilo kojeg Franck ili Gloria proizvoda (osim asortimana grickalica).

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • slanjem SMS-a sadržaja: FRANCK, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena jednog SMS-a je 2,40 kuna s uključenim PDV-om. ili 
 • ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.franck.eu (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu i kontakt broj mobitela/telefona).

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Franck d.d. i zaposlenici ostalih tvrtki izravno uključenih u provedbu ove nagradne igre, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

Glavne nagrade:

 • 1 x Automobil Volkswagen GOLF 1.0 TSI Life vrijednosti 148.589,69 kuna

Tjednih nagrada:

 • 40 x Lidl poklon kartica vrijednosti 400,00 kuna (svaki tjedan 10 nagrada)
 • 80 x Lidl poklon kartica vrijednosti 200,00 kuna (svaki tjedan 20 nagrada)
 • 200 x Franck poklon paket vrijednosti 100,00 kuna (svaki tjedan 50 nagrada)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 200.589,69 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije nagrada na promotivnim materijalima su simbolične.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

 • 15.2.2021. – za prijave od 8.2.2021. do 14.2.2021.
 • 22.2.2021. – za prijave od 15.2.2021. do 21.2.2021.
 • 1.3.2021. – za prijave od 22.2.2021. do 28.2.2021.
 • 8.3.2021. – za prijave od 1.3.2021. do 7.3.2021.

Na svakom izvlačenju dobitnika za tjedne nagrade izvući će se dobitnici za:

 • 10 x Lidl poklon kartica vrijednosti 400 kuna
 • 20 x Lidl poklon kartica vrijednosti 200 kuna
 • 50 x Franck poklon paket

Izvlačenje dobitnika za glavnu nagradu održat će se 8.3.2021.

Izvlačenja će se održati u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Izvlačenju dobitnika za glavnu nagradu bit će prisutan i javni bilježnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu u jednom izvlačenju, onu za koju je prvi put izvučena.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.franck.eu.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Trošak osiguranja i registracije automobila snosi dobitnik. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu, sliku i slično) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.franck.eu. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.franck.eu prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS-a ili ispunjavanjem obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb, OIB 07676693758. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.