Želiš postati influencer? Franck ti pruža priliku da to i ostvariš. Uključi se i postani dio #FRANCKTRIBE tima! Franck ti može omogućiti kreiranje zanimljivog sadržaja, isprobavanje Franck noviteta te sudjelovanje na raznim eventima.

PRAVILA NATJEČAJA:

 „BUDI I TI DIO #FRANCKTRIBE TIMA”

Članak 1.

ORGANIZATOR

Natječaj priređuje i organizira: Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. OIB: 07676693758 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NATJEČAJA

Natječaj „Budi i ti dio #FRANCKTRIBE tima“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Natječaj traje od 02.10.2019. godine u 09:00 h do 16.10.2019. godine u 23:59 h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim Pravilima.

Članak 3.

PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj web stranici Organizatora  https://www.franck.eu/hr/.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, agencije Omnicom Media Group, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5.

ŠTO ZNAČI FRANCK TRIBE?

FRANCK TRIBE je mala zajednica strastvenih i proaktivnih nanoinfluensera koja zajedno s Franck marketing timom istražuje, inicira, kreira sadržaj za digitalne platforme. To su osobe koje su veliki ljubitelji kave, čaja i ostalih Franckovih proizvoda, koja imaju iskustva u pisanju blogova/članaka/sadržaja na razne teme.

Osoba koja je dio FRANCK TRIBE tima je osoba koja voli raditi u timu, inicijator ideja, kreativna, ne samo u kreiranju sadržaja, nego i u prilikama kada se nađe pred izazovima.

On/ona je aktivna na društvenim mrežama (do 2000 followera), naročito na Facebooku i Instagramu, ima dobro oko za fotografije i video te smisao za kreiranje tekstualnog sadržaja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 6.

ŠTO OBUHVAĆA RAD UNUTAR FRANCK TRIBE TIMA?

Rad unutar Franck tribe tima obuhvaća:

 • Suradnju s marketing timom prilikom kreiranja sadžaja za društvene mreže (Facebook, Instagram) i za website www.franck.eu na hrvatskom i engleskom jeziku na mjesečnoj bazi
 • Kreiranje fotografija, videa i testimoniala
 • Dijeljenje Franckovog sadržaja na vlastitim digitalnim platformama* (*društvene mreže/website/blog)
 • Prisustvo na Franckovim eventima i prenošenje popratnog sadržaja na vlastitim digitalnim platformama*
 • Predlaganje ideja za kreiranje zanimljivog sadržaja

Članak 7.

KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU?

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je:

 • Napisati tekst od najviše 600 riječi zašto bi ti bio idealan/a član Franck tribea i zašto se smatraš velikim kavoljupcem ili čajoljupcem
 • Napraviti sliku ili video koji predstavlja tebe kao istinskog zaljubljenika u kavu ili čaj
 • Ispuniti prijavu na stranci franck.tribe@franck.hr, priložiti svoj tekst u PDF formatu i sliku/video

Organizator neće imati pristup korisnikovim profilima na društvenim mrežama, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podatcima, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti na društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 8.

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnicima će se smatrati 5 (slovima: pet) različitih Sudionika Natječaja za koje stručni žiri na temelju njihove prijave zaključi da najbolje odgovaraju idealnom članu Franck tribe tima prema uvjetima navedenima u članku 7. ovih Pravila.

Dobitnici Natječaja bit će objavljeni u roku od 8 (slovima: osam) radnih dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 28.10.2019. godine na https://www.franck.eu/hr/. Imena dobitnika Natječaja bit će objavljena sukladno odredbi članka 15. ovih Pravila.

Članak 9.

SUDIONICI U NATJEČAJU

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju sva pravila istoga. Sudionici Natječaja ne mogu „angažirati“ neku drugu osobu (influensera) da umjesto njih sudjeluje u Natječaju.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 • Sudionik prekrši Pravila
 • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt
 • Sudionik se ne pridržava uvjeta Natječaja
 • Sadržaj koji Sudionik prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

Članak 10.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo na daljnje sudjelovanje u Natječaju. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, takav sadržaj će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Franckovom natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da postanu dobitnici Natječaja, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom i Instagramom, a Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja tvrtki Franck d. d., a ne Facebooku ili Instagramu. Facebook i Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na Franckovoj Facebook i Instagram stranici, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Franck ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na Franckovoj Facebook i Instagram stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici Natječaja daju tvrtki Franck d. d. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 12.

VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi ovog Natječaja Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka Natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko suradnje

Članak 13.

PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

 • Sudionici Natječaja slanjem maila na gdpr@franck.eu imaju pravo:
 • Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
 • Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio
 • Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
 • Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
 • Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
 • Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje

Članak 14.

OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija suradnje.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 15.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika Natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Organizatora (https://www.franck.eu/hr/) u roku od 8 (slovima: osam) radnih dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 28.10.2019. godine.

Članak 16.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 17.

MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.franck.eu/hr/.

 Članak 18.

IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.franck.eu/hr/.