Kako je za gaming potrebna puna koncentracija, pobrinuli smo se da kave ne nedostaje!

Prošli smo tjedan sponzorski podržali regionalni Good Game Global festival koji je u zagrebačkom MSU okupio gotovo 200 natjecatelja iz tridesetak najvećih kompanija u Hrvatskoj i regiji te više od 2000 posjetitelja. Festival je inovativna kombinacija B2B gaming turnira, networkinga, zanimljivih predavanja i team buildinga na kojem je sudjelovao i Franckov tim u sastavu naših mladih snaga, pripravnika koji su sudjelovali u samom gaming natjecanju.

Gaming zajednica stalno raste te okuplja našu ciljanu skupinu kojom smo se ovom prilikom, uz branding i sudjelovanje na samom natjecanju, predstavili i s našom ponudom u pauzama za kavu. Kako je za gaming potrebna puna koncentracija, pobrinuli smo se da kave ne nedostaje!