PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA:

 “FRANCK ME VODI NA ULTRU”

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Franck d.d., Vodovodna 20, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. OIB: 07676693758 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj „Franck me vodi na Ultru“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Franck Instagram stranici i na službenoj Internet stranici https://www.franck.eu/hr/.

Natječaj traje od 17.06.2019. godine u 9:30h do 22.06.2019. godine u 23:59h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3.

PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Instagram stranici Organizatora i na službenoj Internet stranici https://www.franck.eu/hr/.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim zaposlenika Organizatora, agencije Omnicom Media Group, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja.

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Svakoga dana trajanja Natječaja Organizator će objaviti jednu Insta story objavu na profilu https://www.instagram.com/franck_hrvatska/. Svaki Insta story sadržavat će pitanje od kojih je jedan točan odgovor. Uvjet za osvajanje nagrade je najbrže ponuđen točan odgovor i da Sudionik zaprati profil https://www.instagram.com/franck_hrvatska/.

Organizator neće imati pristup korisnikovim podacima osim onih podataka koji su javno dostupni na društvenoj mreži Instagram. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u njihovo postojanje sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6.

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnicima nagrade će se smatrati 6 različitih Sudionika Natječaja koji su najbrže ponudili točno rješenje postavljenog zadatka.

Svakog dana bit će izabran jedan dobitnik nagrade. Dobitnici nagrada Natječaja bit će objavljeni svakog dana u komentaru objave na feedu službene Instagram stranice Franck i na službenoj Internet stranici https://www.franck.eu/hr/.

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 15. ovih Pravila. Sudionici koji su osvojili nagradu u ovom Natječaju neće ponovno, drugih dana Natječaja, ulaziti u kriterij za osvajanje nagrade.

Članak 7.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada se sastoji od:

5 x 2 ulaznice za Ultra Europe festival (Split, 12. - 14. srpnja 2019. godine).

1 x 2 VIP ulaznice za Ultra Europe festival (Split, 12. - 14. srpnja 2019. godine).

Nagrada ne uključuje prijevoz do i sa festivala niti smještaj za vrijeme njegovog trajanja.

Jedan Sudionik nagradu može osvojiti samo jednom.

Članak 8.

KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon svakog dana trajanja Natječaja, 1 dobitnik će o osvojenoj nagradi biti obaviješten putem komentara Instagram objave na feedu službene Instagram stranice Franck i na službenoj Internet stranici https://www.franck.eu/hr/.

Članak 9.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u Natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku drugu osobu.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

· sudionik prekrši Pravila;

· sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;

· se ne pridržavaju teme Natječaja;

· sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom

Članak 10.

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Više igrača s istim emailom, odnosno kućnom adresom smatrat će se jednim dobitnikom. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Franck Natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom, Instagram ga ne promiče niti sponzorira. Podaci se daju isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog Natječaja tvrtki Franck d. d., a ne Instagramu. Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih Sudionika Natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj ispod Instagram objave s Natječajem, smatrat će se da su ga objavili svojevoljno te Franck ne snosi odgovornost za njihov sadržaj, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat će se ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj ispod Instagram objave s Natječajem (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici Natječaja daju tvrtki Franck d. d. dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 12.

VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Natječaj, i to isključivo i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog Natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka Natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade

2. Dostavljanja nagrade Sudioniku

Članak 13.

PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na gdpr@franck.eu imaju pravo:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio

2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio

3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio

4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način

6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje

Članak 14.

OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Sudionicima s povezanim tvrtkama.

Organizator pruža određene usluge preko trećih strana. Treća strana provodi u ime Organizatora i za njezin račun određene aktivnosti kao što je organizacija isporuke Nagrade.

Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

Članak 15.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena putem komentara u Instagram objavi na feedu službene Instagram stranice Franck https://www.instagram.com/franck_hrvatska/ i na službenoj Internet stranici https://www.franck.eu/hr/.

Članak 16.

POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 17.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 18.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Instagram stranici https://www.instagram.com/franck_hrvatska/ i na službenoj Internet stranici https://www.franck.eu/hr/.

Članak 19.

IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.instagram.com/franck_hrvatska/ i na službenoj Internet stranici https://www.franck.eu/hr/.